Τσιούργιακας

«… Έξι μίλια ΒΔ ανακάλυπτα τους βράχους που τους λένε Τα Δυο Αδέρφια και που βαλμένοι σαν δυο παραστάτες, χρησιμεύουν, για να σημαδεύουν την αρχή της μεγάλης βουνοσειράς του Πίνδου, πέρ’ απ’ το Ρέντια…» *

*«Ταξίδι στην Ελλάδα», Φρ. Πουκεβίλ,τόμ. 3, σελ.437, Παρίσι, 1806

tsiourgiakas

Σ.Σ.:  “Τα Δυο Αδέρφια” εννοεί τον Τσιούργιακα και το Καστρί της Αλατόπετρας       

(6 μίλια x 1.852 μ. = 11 χλμ.,   Ρέντια = Βενέτικος, παραπόταμος του Αλιάκμονα)

Ανάμεσα στα χωριά Αλατόπετρα και Αετιά δεσπόζει ο βραχώδης ορεινός όγκος του βουνού Τσούργιακας με υψόμετρο 1.340 μ. και «Πέτρα» ή «Πλάκα» με υψόμ.1.315μ.

tsiourgiakas2.jpg

Ισχυρά παραμορφωμένο ασβεστολιθικό βουνό. Αποτελεί το πέρασμα των ρεμάτων της ευρύτερης περιοχής (Σμιξιώτικος και Φιλιππιός). Τόπος που φωλιάζουν οι αετοί.

Είναι αναγνωρισμένο αναρριχητικό πεδίο, με τακτικές αναρριχητικές συναντήσεις στις διαδρομές: «Παναγία VI+», «STEG VI-», «Πύργος VI+», «Μελίτσα,150μ.VI+», «Α.ΙD.S. 50μ.VI+», «Μεγάλη Άρκτος,150μ.»

Αποτελεί μαζί με το βουνό του Σπηλαίου Όρλιακας, Σημαντική Περιοχή Πουλιών (ΣΠΠ) για την Ελλάδα με τον διεθνή όρο GR 050 και κριτήρια Β2 , C6. Εκτείνεται σε εμβαδόν 105.000 στρ. και συντεταγμένες : 40ο 2’ 13’’ Α. και υψόμ. 800 – 1340 μ.

Βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας ορνιθοπανίδας και συγκεκριμένα για τα επιδημητικά πουλιά: Χρυσογέρακο (Falco biarmicus) και του γύπα Ασπροπάρη (Neophron percnopterus).(1)

tsiourgiakas3

Επιπλέον η περιοχή του Τσούργιακα βρίσκεται εντός

  • του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου και της Περιφερειακής Ζώνης του,
  • της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας»   GR1310004
  • του δικτύου Natura 2000
  • και του τόπου ιστορικού και ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους «Όρλιακας και Τσούργιακας».

 

————————————————————————————————————

(1)   «Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας» Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σελ. 65, 96, 125, Ιαν.2010