Χωρίς κατηγορία

Αετιά Επικοινωνία: upgrade test

To:
Webmaster

Όνομα:
Aristeidis

Email:
arlianas@gmail.com

Θέμα:
upgrade test

Μήνυμα:
everything ok

From a WordPress user: admin
User email: arlianas@gmail.com
User display name: admin
Sent from (ip address): 87.202.145.237 (athedsl-363052.home.otenet.gr)
Date/Time: 30 September 2015 15:52
Coming from (referer): http://aetia.gr/epikoinwnia/
Using (user agent): Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36

Αετιά Contact: test

Αποστολή Σε:
Διαχειριστής

Όνομα
a l

Email:
arlianas@gmail.com

Θέμα
test

Μήνυμα
just a test mail

Από ένα χρήστη του WordPress: admin
User email: arlianas@gmail.com
User display name: admin
Απεσταλμένο από (ip διεύθυνση): 185.66.193.33
(185.66.193.33)
Ημερομηνία: 25 April 2015 12:27
Έρχετε σύντομα (referer): http://aetia.gr/epikoinwnia/
Χρησιμοποιώντας (user agent): Mozilla/5.0 (Windows NT
6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89
Safari/537.36

Αετιά Contact: Greetings

Αποστολή Σε:
Διαχειριστής

Όνομα
Aristeidis Lianas

Email:
arlianas@gmail.com

Θέμα
Greetings

Μήνυμα
Hello! 🙂

Απεσταλμένο από (ip διεύθυνση): 78.52.197.58
(f052197058.adsl.alicedsl.de)
Ημερομηνία: 30 November 2014 08:32
Έρχετε σύντομα (referer): http://aetia.gr/epikoinwnia/
Χρησιμοποιώντας (user agent): Mozilla/5.0 (Windows NT
6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71
Safari/537.36

Αετιά Contact: test

To:
Webmaster

Όνομα
Aristeidis

Email:
arlianas@gmail.com

Θέμα
test

Μήνυμα
test

From a WordPress user: admin
User email: arlianas@gmail.com
User display name: admin
Sent from (ip address): 85.178.249.182 (e178249182.adsl.alicedsl.de)
Date/Time: 23 Μαρτίου 2014 20:34
Coming from (referer): http://aetia.gr/?page_id=196
Using (user agent): Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36